Otwarcie o niepełnosprawności

Liczba pobrań: 213

Celem projektu „Otwarcie o niepełnosprawności” jest wykorzystanie potencjału debaty oksfordzkiej jako narzędzia uwrażliwienia młodzieży na perspektywę osób z niepełnosprawnościami. W tym celu przygotowaliśmy scenariusz lekcji dotyczącej tego zagadnienia oraz przeprowadziliśmy warsztaty z jego wykorzystaniem w 20 krakowskich szkołach średnich.

W ramach zajęć uczniowie otrzymali wprowadzenie do tematy osób niepełnosprawnych, a następnie przeprowadzili debatę oksfordzką na jeden z trzech wybranych tematów. Po debacie, uczniowie wraz z osobą prowadzącą podsumowali najważniejsze punkty i argumenty na każdą ze stron.

Na podstawie ankiet ewaluacyjnych przed i po warsztacie, możemy stwierdzić że aż 81% uczniów zwiększyło swoją wiedzę na temat wyzwań osób niepełnosprawnych po uczestnictwie w debacie.

Debata oksfordzka to doskonałe narzędzie do uświadamiania ważnych społecznie kwestii, czego dowodzi cała seria „Porozmawiajmy o…”.

Warsztaty odbyły się w następujących szkołach

I Liceum w Krakowie

II Liceum w Krakowie

III Liceum w Krakowie

III Społeczne Liceum w Krakowie

IV Liceum w Krakowie

V Liceum w Krakowie

VI Liceum w Krakowie

VII Liceum w Krakowie

VIII Liceum w Krakowie

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

IX Liceum w Krakowie

X Liceum w Krakowie

XIV Liceum w Krakowie

XVII Liceum w Krakowie

XVIII Liceum w Krakowie

XX Liceum w Krakowie

XLIII Liceum w Krakowie

XLIV Liceum w Krakowie

Liceum Da Vinci w Krakowie

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1