Krakowskie Stowarzyszenie Mówców (KSM) to organizacja pozarządowa założona w Krakowie w kwietniu 2012 jako grupa nieformalna. KSM formalnie rozpoczęło swoją działalność wpisem do KRS 16 marca 2016 r i obecnie zrzesza 66 członków zwyczajnych, 10 osób aplikujących do organizacji oraz ponad 30 niezrzeszonych ekspertów wspierających w całej Polsce. KSM jest eksperckim, elito-twórczym Stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, debat oksfordzkich, retoryki, prawa, sztuki argumentacji. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy zostać przyjętym przez Walne Zebranie członków, co pozwala na rekrutację osób, które reprezentują profesjonalne podejście do działalności w obszarze publicznym i zawodowym. Wydłużona i partycypacyjna rekrutacja (zakładająca poznanie osób aplikujących z członkami stowarzyszenia) umożliwia nam dobór osób posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i odpowiedzialne podejście. Jest to niezwykle ważne, z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność edukacyjną, dydaktyczną i misyjną. Zależy nam na tym, by nasi członkowie stanowili wzór w obszarach, które są przedmiotem działalności Stowarzyszenia. Ekspertami współpracującymi z KSM są min.: dr hab. prof. SGH Tomasz Dołęgowski (SGH), dr hab. Paweł Gondek (KUL), dr hab. Paweł Stachowiak (UAM), dr Paweł Strojny (UJ), dr Michał Dulak (UJ), dr Ryszard Niemiec (AGH), dr Olga Błyskal. Stowarzyszenie prowadzi również stałą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu jak Szkoła Liderów czy Fundacja Nowy Głos.