O Nas

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców (KSM) to organizacja pozarządowa powstała w 2012 roku. Stowarzyszenie działało początkowo jako nieformalna grupa pasjonatów debaty oksfordzkiej i przemówień publicznych. W 2016 roku Krakowskie Stowarzyszenie Mówców zostało zarejestrowane jako oficjalny podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie zrzesza ponad 70 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, sztuki argumentacji i debat oksfordzkich. Tym samym jest jedną z największych społeczności debatanckich w Polsce.

Prowadzimy stałą współpracę z jednostkami edukacyjnymi na poziomie szkolnym i akademickim. Wśród naszych partnerów są eksperci z m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najważniejszymi celami działania Stowarzyszenia są:

  • Podniesienie jakości debaty publicznej w Polsce;
  • Działalność edukacyjna w zakresie umiejętności komunikacji, publicznego przemawiania, formułowania argumentów i prowadzenia merytorycznej dyskusji;
  • Popularyzacja debat oksfordzkich jako narzędzia dydaktycznego i szkoleniowego;
  • Wsparcie rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego odpornego na populizm i werbalną manipulację.