Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców

Krzysztof Buła (prezes)
Jakub Kozłowski (wiceprezes)
Mikołaj Kluczewski (sekretarz)
Grzegorz Nowowiejski (skarbnik)
Agnieszka Rębacz (członek zarządu)

Zespoły