POLSKA JEST W NAS. POLONIJNE DEBATY OKSFORDZKIE

Projekt opiera się na współpracy z organizacjami działającymi na rzecz Polonii na terenie trzech Państw (Czechy, Litwa, Wielka Brytania).

Jego celem jest wykształcenie dziewięciu liderów/ek polonijnych, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje ułatwiające działanie na rzecz popularyzacji języka polskiego i polskiej kultury. Projekt składa się z czterech etapów:

Zjazd mentoringowy – uczestnicy i uczestniczki projektu w październiku wezmą udział w serii warsztatów i inspirujących spotkań, które zapoczątkują nowy wymiar ich działań. Podczas zjazdu zwiedzą także wybrane instytucje publiczne “od kuchni”. Celem zjazdu jest integracja liderów polonijnych oraz edukacja na temat debaty oksfordzkiej i języka polskiego.
Debaty oksfordzkie w Czechach, Litwie i Wielkiej Brytanii – przy wsparciu Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, liderzy i liderki organizują debaty oksfordzkie w swoich krajach zamieszkania. Debata służy animowaniu społeczności polonijnej, uwrażliwianiu na język polski, a także zachęcaniu do dyskusji na tematy związane z poczuciem polskości. Temat debaty zostanie wybrany przez liderów i liderki podczas zjazdu.
Produkcja materiałów promocyjno-edukacyjnych – zarówno nasze Stowarzyszenie, jak i uczestnicy i uczestniczki projektu stworzą materiały zgodne z misją i ideą projektu. Efekty ich pracy będą dostępne na naszej stronie.
Konferencja podsumowująca – projekt zakończy jego ewaluacja w formie grudniowej konferencji, na którą już teraz zapraszamy nauczycieli, studentów kierunków związanych z komunikacją i współpracą międzynarodową, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na konferencji będą miały miejsce: pokazowa debata oksfordzka, wykład eksperta, prezentacja materiałów edukacyjnych.

Bieżące informacje o projekcie publikowane są na naszej stronie na Facebooku. Zapraszamy!

Nasi Partnerzy

Filmy Instruktażowe

Materiały edukacyjne

Tutaj wkrótce pojawią się materiały edukacyjne

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Na Litwie partnerem projektu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (lit. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazja), którego dyrektorem jest jeden z jego założycieli Adam Błaszkiewicz. W latach 90. XX wieku na Litwie, po upadku ZSRR, pojawiła się potrzeba zapewnienia wykształcenia w j. polskim dzieciom z rodzin o polskich korzeniach. W rezultacie powstała idea stworzenia polskojęzycznej szkoły, która mogłaby przyjąć wszystkich chętnych uczniów. Dzięki staraniom wielu działaczy polonijnych, 1 września 1994 roku ponad 1700 dzieci z polskich rodzin rozpoczęło naukę w szkole im. Jana Pawła II w Wilnie. W 2002 roku, w wyniku reorganizacji szkół w Wilnie i przejęcia budynku po szkole rosyjskiej, powstały dwie niezależne placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II przy ul. Rygos 10 i czteroletnia Szkoła Średnia im. Jana Pawła II przy ul. Druskio 11/7. To stworzyło lepsze warunki nauki oraz przygotowało do zdobycia statusu gimnazjum, co miało miejsce w 2004 roku. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie to nowoczesna placówka oświatowa, kształcąca młodzież w duchu europejskich tradycji chrześcijańskich. Dba o otwartość na świat, kreatywność swoich uczniów. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

Polska Federacja Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii

W Królestwie KSM nawiązało współpracę z Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii. Organizacja powstała, aby zrzeszać wszystkie polskie organizacje na wyspach. – Naszym hasłem przewodnim jest „For students. By students”, co idealnie odzwierciedla towarzyszące nam idee – mówi Aleksandra Reinert z Federacji.

Federacja od lat organizuje Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii. W lutym 2023 odbyło się już XVI edycja wydarzenia, w którym uczestniczyło ponad 400 uczestników. Głównym tematem obrad była idea tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania poczucia przynależności. Mimo że uczestnicy różnią się między sobą, to kongres daje im możliwość znalezienia wspólnego mianownika. To właśnie to poczucie wspólnoty i zrozumienie, które wyłaniają się z tego spotkania, jest jednym z najważniejszych aspektów tego wyjątkowego wydarzenia. to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy, ale także moment, w którym uczestnicy budują silne relacje i promują wartości społeczności polskiej za granicą. Jego sukces jest wynikiem wspólnego zaangażowania oraz silnej więzi między uczestnikami, co czyni go niezapomnianym wydarzeniem promującym polską kulturę i wspólnotę.


Federacje Stowarzyszeń Studenckich to środowisko pełne pasji, które odgrywa kluczową rolę w zachowaniu i promocji języka polskiego za granicą. W obliczu obecnych wyzwań w Wielkiej Brytanii, zapewnienie dostępu do nauki języka polskiego i odkrywania polskiej kultury staje się imperatywem, szczególnie wśród najmłodszych przedstawicieli Polonii. Działania podejmowane przez FSS pozwalają zachować tożsamość kulturową i językową Polaków mieszkających na obczyźnie. Jednocześnie zachęcają osoby innych narodowości do odkrywania kultury polskiej oraz języka, są doskonałymi ambasadorami naszego języka i kultury, ale także inspirującymi autorytetami. To młodzi, nowocześni ludzie bez kompleksów, którzy jednocześnie pielęgnują swoją tożsamość kulturową i językową oraz dzielą się nią z innymi, tworząc mosty między narodowościami i pokazując bogactwo polskiej kultury światu.

Sprawdź nas na Facebooku

Odwiedź profil Polonijnych Debat Oxfordzkich i dowiedz się więcej!