Nasze projekty

Stowarzyszenie od chwili rozpoczęcia działalności aktywnie realizuje swoje cele statutowe jako organizator projektów własnych lub we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, jako partner organizacyjny bądź merytoryczny. Nasza działalność jest ukierunkowana na trwały rozwój ważnych społecznie kompetencji wśród uczestników naszych projektów. W ciągu ostatnich trzech lat działalności Stowarzyszenie zrealizowało projekty pozwalające na byciem jednym wśród liderów środowiska debat oksfordzkich w Polsce.