Nasze projekty

Stowarzyszenie od chwili rozpoczęcia działalności aktywnie realizuje swoje cele statutowe jako organizator projektów własnych lub jako partner organizacyjny bądź merytoryczny. Nasza działalność jest ukierunkowana na trwały rozwój ważnych społecznie kompetencji wśród uczestników projektów. W ciągu ostatnich trzech lat działalności Stowarzyszenie zrealizowało projekty pozycjonujące nas jako jednego z liderów środowiska debat oksfordzkich w Polsce.