Dialog młodzieżowy w małej ojczyźnie

Projekt ma na celu promowanie debat oksfordzkich jako narzędzia edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych w małych gminach i miastach. W ramach projektu zorganizowanych zostanie aż 6 lokalnych lig, przy współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury lub Bibliotekami. Celem projektu będzie wprowadzenie idei debatowania do mniejszych ośrodków i wdrażanie uczestników już w szkole podstawowej w aktywności mające pozytywny wpływ na rozwój kluczowych umiejętności, takich jak:

– zdolności interpersonalne,

– krytyczne myślenie

– praca w grupie,

– umiejętności autoprezentacji,

– budowanie merytorycznej argumentacji.

Szkolenia

Na wszystkich uczestników projektu czekają kompleksowe szkolenia w ramach trzech bloków tematycznych:

1. Zasady debaty oksfordzkiej

2. Argumentacja i przekonywanie w debacie

3. Wystąpienia publiczne – jak przygotować się do wystąpienia i poradzić sobie ze stresem?

Poza warsztatami dla młodych debatantów, rozwijać będziemy także umiejętności osób, które na co dzień pracują z młodzieżą. Przeprowadzimy specjalne lekcje, kierowane do pracowników Bibliotek i Ośrodków Kultury, które przygotują ich do samodzielnego korzystania z narzędzia dydaktycznego, jakim jest debata oksfordzka.

Debaty

Aby przetestować nowopoznane umiejętności w praktyce, na uczestników czeka seria debat między uczestniczącymi w projekcie szkołami. Debaty sędziowane będą przez doświadczonych sędziów KSM oraz uczestników szkolenia dla Gminnych Ośrodków Kultury i Bibliotek. Po każdej debacie uczniowie otrzymają indywidualną i drużynową informację zwrotną. Zwycięzcy pierwszej rundy debat spotkają się w debacie finałowej, na którą zaproszeni zostaną także lokalni liderzy społeczni i politycy.

W ramach projektu opublikowany zostanie także mini-podręcznik pt. „Debata Oksfordzka w szkole podstawowej”, który będzie cennym materiałem dydaktycznym dla osób, które chcą wprowadzić debaty oksfordzkie do swojej lokalnej społeczności.

Zadanie publiczne „Dialog młodzieżowy w małej ojczyźnie” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO na lata 2021-2030