Debatuj i działaj

Liczba pobrań: 138

Debatuj i działaj to projekt zorganizowany przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz Młodzieżową Radę Krakowa w ramach realizacji grantu „Młodzi Aktywni”.

W ramach projektu uczniowie krakowskich szkół średnich mieli okazję wziąć udział w unikalnym w skali Polski dwudniowym wydarzeniu skupionym wokół szeroko pojętej partycypacji obywatelskiej.

W pierwszym dniu wydarzenia uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących partycypacji obywatelskiej oraz pisania wniosków grantowych, a następnie wykorzystali zdobytą wiedzę rozwiązując obywatelski hackaton. Drugi dzień projektu poprzedzony został webinarem dot. debat oksfordzkich, który pozwolił licealistom zapoznać się z podstawowymi zasadami uporządkowanej dyskusji. Nabyte wiedza oraz umiejętności uczestnicy wykorzystali w trakcie turnieju debat oksfrodzkich.

W projekcie udział wzięło 22 uczniów i uczennic z krakowskich szkół średnich. Na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu możemy stwierdzić poprawę świadomości uczniów w każdym z obszarów projektu. Umiejętności uczestników z zakresu pisania grantów zwiększyły się o 177%, wiedza uczestników na temat działania obywatelksiego w Krakowie wzrosła o 44%, a kompetencje w zakresie debat oksrodzkich poprawiły się o 52%.

Efektem projektu jest również scenariusz zajęć w formie PDF, który pomoże zorganizować zajęcia dot. partycypacji obywatelskiej oraz przeprowadzić pełnoprawną debatę oksfordzką!