Szkoła Debaty

PROJECT OVERVIEW

Każde środowisko debatanckie w Polsce zaczynało od małego, lokalnego projektu. W naszym przypadku była to Szkoła Debaty, której nazwa wskazuje na charakter i główną misję turnieju, w którym już od 2002 roku mierzą się krakowskie (i nie tylko) szkoły średnie.

Wszystko zaczęło się od inicjatywy Łukasza Słoniowskiego, który dzięki warsztatom Szkoły Liderów poznał formułę debaty oksfordzkiej. Zainspirowany tą niezwykłą formą dyskusji, obecny radny Krakowa zorganizował wraz z Liceum Świętego Jacka w Krakowie pierwszą edycję turnieju.

Ponieważ Liceum Świętego Jacka zakończyło swoją pracę, opiekę nad Szkołą Debaty przejęło III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, które do teraz organizuje z debaty dla szkół średnich razem z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.

Swoją żywotność projekt może zawdzięczać przede wszystkim swoim absolwentom, którzy powracają do turnieju w roli sędziów oraz tutorów, a także przejęli część zadań organizacyjnych. To właśnie oni, wraz z Pawłem Nowakiem na czele, postanowili na własną rękę rozwijać swoją umiejętność kulturalnej i merytorycznej dyskusji oraz przekazywać ją kolejnym pokoleniom uczestników.

Od początku istnienia Szkoły Debaty organizatorzy dbali o to, aby z roku na rok debaty oksfordzkie były coraz bardziej znane i docenianie w zarówno Mieście Królów jak i poza nim. Od najprostszych metod wskazywania zwycięzcy poprzez rozdzielanie dziesięciu punktów między dwie drużyny, poprzez podstawową wersję karty oceny, aż po obecny jej kształt staraliśmy się podnosić poziom sędziowania w taki sposób, aby werdykt był jak najbardziej sprawiedliwy i obiektywny, a udzielana mówcom informacja zwrotna nie tylko opisywała debatę, ale także była punktem wyjścia do ich pracy nad swoim warsztatem argumentacyjnym i retorycznym.

Dziś projekt jest znany w całym Krakowie. Choć jego formuła zmieniała się na przestrzeni lat, główna idea pozostaje niezmienna – ma on być szkołą kulturalnej i merytorycznej wymiany poglądów, szkołą świadomego rozwijania swoich umiejętności, szkołą patrzenia na każdy problem z różnych perspektyw.

 

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *