Najważniejszymi celami działania Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców są:

  • Działania zmierzające do podniesienia jakości debaty publicznej w Polsce,

  • Działalność edukacyjna (szczególnie wśród młodzieży i studentów) w zakresie umiejętności komunikacji, publicznego przemawiania, formułowania argumentów i prowadzenia merytorycznej dyskusji,

  • Popularyzacja Debat Oksfordzkich jako narzędzia dydaktycznego i pielęgnowanie tradycji prowadzenia uporządkowanego sporu,

  • Wsparcie rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie odporne na populizm i werbalną manipulację.

 

Od chwili powstania KSM przechodzi ciągły proces rozwoju, profesjonalizacji i zwiększania skali oddziaływania. Działalność stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich lat wydatnie przyczyniła się do popularyzacji idei debat oksfordzkich w Polsce. Dziś blisko 200 szkół w kraju bierze udział w projektach, które KSM współtworzy, a liczba uczestników naszych działań przekracza 12 000 osób. Stowarzyszenie prowadzi projekty na skalę ogólnopolską, choć większość aktywności koncentruje na Krakowie i Małopolsce.