Szkoła Debaty to coroczny, współorganizowany przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców turniej Debat Oksfordzkich dedykowany dla krakowskich licealistów. Debatanckie potyczki pomiędzy 16 liceami trwają od października do marca. W międzyczasie, każdy z uczestników objęty jest opieką merytoryczną jednego z naszych tutorów.

        Każde środowisko debatanckie w Polsce zaczynało od małego, lokalnego projektu. W naszym przypadku była to Szkoła Debaty, której nazwa wskazuje na charakter i główną misję turnieju, w którym już od 14 lat mierzą się krakowskie (i nie tylko!) szkoły średnie.

        Wszystko zaczęło się od inicjatywy Łukasza Słoniowskiego, który dzięki warsztatom Szkoły Liderów poznał formułę debaty oksfordzkiej. Zainspirowany tą niezwykłą formą dyskusji, obecny radny Krakowa zorganizował wraz z Liceum Świętego Jacka w Krakowie pierwszą edycję turnieju.

        Ponieważ Liceum Świętego Jacka zakończyło swoją pracę, opiekę nad Szkołą Debaty przejęło III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, które do teraz organizuje z nami debaty dla szkół średnich.

        Żywotność projektu można oceniać pod wieloma względami. Najważniejszym jest jednak bezsprzecznie ciągłe powracanie do niego osób, które wzięły w nim udział. To absolwenci Szkoły Debaty, z Pawłem Nowakiem na czele przejęli obowiązki sędziów debat oraz zaangażowali się w koordynację turnieju i prowadzenie szkoleń dla nowych uczestników. Dziś, duża część z nich to członkowie Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, którego prezesem jest właśnie Paweł Nowak.

        Przez 14 lat istnienia Szkoły Debaty organizatorzy dbali o to, aby z roku na rok debaty oksfordzkie były coraz bardziej znane i doceniane w Mieście Królów i poza nim. Od prostej oceny sporów poprzez rozdzielanie dziesięciu punktów między dwie drużyny, poprzez podstawową wersję karty oceny, aż po obecny jej wygląd staraliśmy się podnosić poziom sędziowania w taki sposób, aby werdykt był jak najbardziej sprawiedliwy i obiektywny, a udzielana mówcom informacja zwrotna nie tylko opisywała debatę, ale także była punktem wyjścia do ich pracy nad swoim warsztatem merytorycznym i retorycznym.

        Absolwenci Szkoły Debaty, kultywując jej tradycję, rozwijają swoje umiejętności w ramach Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców oraz osiągają liczne sukcesy na polu zawodowym.

Dziś projekt jest znany w całym Krakowie. Choć jego formuła zmieniała się na przestrzeni lat, jego główna idea pozostaje niezmienna - ma on być szkołą kulturalnej i merytorycznej wymiany poglądów, szkołą dbania o własny warsztat, szkołą patrzenia na każdy problem z różnych perspektyw. Mówiąc krótko - ma być Szkołą Prawdziwej Debaty.